Anda tidak boleh menulis dengan pensil yang pecah

Filem Apa Yang Dapat Dilihat?
 

Benjamin:Mengapa anda tidak harus menulis dengan pensil yang pecah?
Brad:Saya tidak berkabut.
Benjamin:Kerana tidak ada gunanya.