Anda tidak boleh berlari di perkhemahan

Brody:Mengapa anda tidak boleh berlari di perkhemahan?
Jody:Beritahu saya.
Brody:Anda hanya boleh berlari, kerana sudah ada khemah.