Anda boleh menghidangkan tetapi tidak makan

Filem Apa Yang Dapat Dilihat?
 

Logan:Apa yang boleh anda hidangkan tetapi tidak boleh dimakan?

Mac:Apa?

Logan:Bola tenis.