Mengapa ahli sihir terbang di atas penyapu

Filem Apa Yang Dapat Dilihat?
 

Sally:Mengapa ahli sihir terbang di batang penyapu?
Connie:Beritahu saya.
Sally:Kerana pembersih vakum terlalu berat.