Mengapa penguin melintas jalan

Stephen:Mengapa penguin melintas jalan?
Brad:Pukul saya.
Stephen:Ia hanya mahu pergi bersama floe!