Lebuh raya antara negeri di Hawaii?

Wareman Wiseman tertanya-tanya:'Mengapa Hawaii mempunyai jalan raya antara negeri?'