Berkomunikasi dengan ikan.

Thomas:Bagaimana anda berkomunikasi dengan ikan?
Russ:Saya tidak tahu.
Thomas:Jatuhkannya!